TAOnline

TävlingsAdministration OnLine

Ett generellt system där användaren själv registrerar sina personliga data och därefter väljer vilken tävling hon/han skall deltaga i. I TA OnLine finns flera arrangörer, vilket innebär att Användaren får ett samlat grepp över vilka aktuella tävlingar hon/han är anmäld till. Samtidigt kan användaren se tidigare tävlingar och prestation.

TA OnLine har nu utökade CRM-funktioner som möjliggör kontakt med användarna året om

Mina Sidor:

Tävlingsanmälan Användaren registrerar sina personliga uppgifter som: Namn, adress, födelsedata, telefon och e-mail. Dessa uppgifter är gemensamma och vid en ändring av dessa ändras det hos alla arrangörer, så att alla har aktuella uppgifter.
Användaren ser sina aktuelle tävlingar, tidigare tävlingra, gjorda betalningar och mottagna mail.

Publik frågemodul

Via denna rutin kan man söka fram en Användare med hjälp av flera urvalskriterier. Uppgift om resultat i tidigare tävlingar visas för denna person.

Administrationsprogram

Arrangören sköter här sina tävlingar, avseende anmälningar, betalningsbevakning, resultatservice etc.

Avgift

Avgiften:

  • en rörlig avgift per deltagare baserad på betald anmälningsavgift
  • ingen anslutningsavgift
  • fri telefonsupport

Kontakta oss för mer information